STYL ŻYCIA

Rosnąca popularność stron z elektronicznymi receptami

05.01.2023 Fashion Post

Rosnąca popularność stron z elektronicznymi receptami

W ostatnich latach obserwujemy duży wzrost popularności stron internetowych, na których po konsultacji z lekarzem możemy otrzymać e-receptę. Duży wpływ na skalę tego zjawiska miała pandemia — szpitale i przychodnie były przepełnione, pracownicy służby zdrowia mieli ręce pełne roboty, stąd pragmatyczna idea portalu internetowego, na którym za opłatą możemy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje, czy nasz stan zdrowia wymaga zażywania leku, a jeśli tak — to jakiego.

Teleporady

Teleporada jest zastępstwem tradycyjnej, stacjonarnej wizyty u lekarza. Jedyną różnicą jest fakt, że odbywa się ona poprzez telefon lub komputer. Teleporad używamy najczęściej, kiedy potrzebujemy recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia (pamiętajmy o tym, że lekarz musi mieć dostęp do naszej dokumentacji medycznej), kiedy podejrzewamy u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i kiedy potrzebujemy zaświadczenia o stanie zdrowia. Teleporady zaczęły być powszechnie stosowane w marcu 2020, kiedy fala pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dotarła do Polski, co ułatwiło walkę z pandemią − pacjenci mogli szybko uzyskać zlecenie wykonania testu na obecność koronawirusa w organizmie i nie musieli przychodzić do szpitali i przychodni po diagnozę lub zlecenie testu na koronawirusa — nie było ryzyka zakażenia od innych pacjentów w placówce medycznej.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest dokumentem elektronicznym, w którym zawarte są wszystkie informacje, które uprzednio zawarte były w tradycyjnych, fizycznych formach recept — dane osobowe pacjenta, dane lekarza, nazwa, ilość (a także dawkowanie) przepisanego leku. E-recepty zapisywane są na platformie IKP — Internetowym Koncie Pacjenta, które jest w istocie elektronicznym odpowiednikiem całej dokumentacji medycznej pacjenta. Internetowe Konto Pacjenta posiada każda osoba, która ma PESEL. Aby zrealizować e-receptę w aptece, musimy okazać nasz PESEL i czterocyfrowy kod recepty, otrzymany od lekarza, który widnieje też na naszym Koncie. Pierwsze logowanie na platformę IKP może odbyć się za pośrednictwem Profilu Zaufanego, który zakładamy wcześniej, możemy też uzyskać dostęp do IKP za pomocą e-Dowodu albo bankowości elektronicznej.

Elektroniczne recepty ważne są najczęściej przez 30 dni, chociaż termin ważności naszej recepty zależy od typu leku; jako przykład, e-recepty na antybiotyki ważne są tylko przez tydzień.

Jak uzyskać e-receptę online?

Żeby uzyskać e-receptę online, musimy przejść konsultację medyczną, która w przypadku wizyty internetowej ma postać formularza, ankiety medycznej, która zapewni specjaliście zajmującemu się naszym wnioskiem o e-receptę wgląd w nasz stan zdrowia, dokumentację medyczną, co pomoże mu zadecydować o wypisaniu e-recepty lub odrzucenia naszego wniosku.

Kiedy nie możemy uzyskać elektronicznej recepty?

Nie dostaniemy elektronicznej recepty na wszelkie leki o działaniu psychoaktywnym:

leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, SNRI (np. fluoksetyna, wenlafaksyna)
neuroleptyki (leki przeciwpsychotyczne, np. kwetiapina, paliperydon)
leki z grupy benzodiazepin (np. alprazolam, lorazepam)
pochodne benzodiazepin (np. zolpidem, zopiklon)
medyczną marihuanę
opioidowe leki przeciwbólowe (np. tramadol, morfina)
wyroby medyczne

Jeśli nasz wniosek nie dotyczy leków wymienionych powyżej, wciąż może być odrzucony, jeśli analizujący wniosek specjalista spostrzeże jakiekolwiek przeciwwskazania do stosowania konkretnych leków, wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo, wprowadzimy do niego nieprawdziwe informacje.

Realizacja e-recepty

Po otrzymaniu e-recepty (czterocyfrowego kodu PIN recepty), w aptece musimy okazać farmaceucie kod PIN recepty, oraz nasz numer PESEL. Kod recepty sam w sobie nie pozwoli nam zrealizować recepty, bo jest on związany z naszym PESEL-em, by nikt inny nie miał dostępu do wypisanych nam medykamentów. Od stycznia 2020 roku możemy zrealizować e-receptę w każdej aptece. Oprócz tego sposobu, mamy też możliwość skorzystania z kodu kreskowego, który jest obecny w wiadomości e-mail, w której otrzymaliśmy elektroniczną receptę ze strony wydającej e-recepty. Wystarczy, że farmaceuta go zeskanuje i będziemy mogli otrzymać nasze leki. 

Oczywiście, oprócz realizacji recepty elektronicznej w aptece stacjonarnej mamy też możliwość jej realizacji w aptece internetowej, podając nasze dane osobowe i kod recepty.

Wady i zalety e-recept

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że działalność stron wydających e-recepty jest w pełni legalna i zarejestrowana jako podmiot leczniczy. Usługi na stronie świadczą osoby mające uprawnienia do wystawiania recept, specjaliści. Skorzystanie ze strony internetowej z e-receptami może być przydatne i wygodne szczególnie wtedy, kiedy chcemy 'przedłużyć’ receptę na leki, które już wcześniej mieliśmy wypisane przez specjalistę. Lekarz rozpatrujący na stronie nasz krótki formularz w postaci ankiety medycznej, mając dostęp do naszej dokumentacji medycznej (danych na temat wcześniej otrzymanych recept na platformie IKP), podejmuje decyzję, czy zleci kontynuację terapii tymi lekami, czy odmówi wypisania recepty. Zazwyczaj recepty są kontynuowane, a pacjent otrzymuje kod recepty na swój numer telefonu w ciągu kilkunastu minut. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy potrzebujemy kontynuacji leków, które przepisuje tylko lekarz specjalista — dzięki dostępowi do dokumentacji medycznej z IKP, możemy otrzymać receptę też na te leki drogą online. Oczywistym jest więc, że jest to bardzo wygodna i pragmatyczna metoda kontynuacji leczenia. Jej wadą jest fakt, że, jak za każdą usługę prywatną, musimy zapłacić, zazwyczaj od 50 do 100 złotych, jest to opłata za konsultację ze specjalistą, nie za receptę, ponieważ to specjalista zadecyduje, czy ją otrzymamy.

Podsumowując, wprowadzenie elektronicznych recept przede wszystkim pomogło wszystkim pacjentom w ciężkich czasach pandemii, są one bardzo wygodnym zastępstwem stacjonarnej wizyty u lekarza, która miałaby na celu tylko kontynuację leczenia tymi samymi lekami. Nie możemy jednak zapominać, że strony z e-receptami nigdy nie powinny zastępować tradycyjnej wizyty u lekarza na miejscu, jeśli odczuwamy niepokojące objawy, zauważyliśmy negatywne zmiany w naszym zdrowiu — w takim przypadku zawsze powinniśmy udać się do lekarza stacjonarnie, aby mógł nas dokładnie przebadać i ustalić stan naszego zdrowia.

Materiał partnera