STYL ŻYCIA

Sapioseksualizm – czym się charakteryzuje?

08.06.2022 Fashion Post

Sapioseksualizm – czym się charakteryzuje?

Coraz częściej słyszy się o sapioseksualizmie. Czym jest to pojęcie i do jakiej sfery życia się odnosi? Kim tak właściwie jest osoba określana mianem sapioseksualnej? Tego dowiecie się z poniższego tekstu. Życzymy miłej lektury!

Sapioseksualizm – co to takiego?

Najprościej mówiąc, sapioseksualizm to rodzaj preferencji seksualnej, gdzie najważniejszym kryterium doboru partnera są nie jego walory cielesne, a intelektualne. Stan portfela czy piękno fizyczne są na dalszym planie – liczą się przede wszystkim: oczytanie, inteligencja emocjonalna i duchowość. Termin „sapioseksualizm” odnosi się do łacińskiego pojęcia „sapio”, które oznacza „rozumienie”, ale też „rozkoszowanie się”. Najłatwiej sapioseksualizmzamknąć w modnym i propagowanym na portalach społecznościowych zwrocie: „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka”.

Jakie kryteria decydują o atrakcyjności partnera?

Pośród najpopularniejszych aspektów, na które zwraca się uwagę podczas doboru drugiej połówki, wymienia się wygląd. Jest to najbardziej oczywiste kryterium. Status materialny również ma spore znaczenie. Istotny bywa też styl życia, jaki prowadzi potencjalny partner czy partnerka – im bardziej tożsamy z naszym, tym większe szanse na zbudowanie satysfakcjonującej relacji. Ważna w tworzeniu więzi jest też osobowość wybranka czy wybranki. W przypadku osób sapioseksualnych na pierwszy plan wysuwają się walory intelektualne człowieka. Intelekt to najbardziej pożądana i rozbudzająca zmysły cecha, której intensywnie się poszukuje. Więcej informacji na ten temat czeka na Ciebie na portalu internetowym https://wylecz.to/zaburzenia-seksualne/sapioseksualizm/.

Osoby sapioseksualne – oczekiwania

W przypadku sapioseksualistów duże walory intelektualne potencjalnego partnera pobudzają libido i zachęcają do zbliżeń fizycznych. Wielogodzinne rozmowy o muzyce, kinie, sztuce czy literaturze pozwalają lepiej poznać drugą osobę, a zarazem zbudować z nią relację, która pozwoli przełamać także bariery fizyczne. Dyskusja, wymiana poglądów i odczuć dotyczących świata wokół często jest ważniejsza niż intymność. Część osób sapioseksualnychmoże preferować długie rozmowy, a często nawet zastępować nimi stosunki seksualne.

Demiseksualizm – czym jest?

Często podczas poruszania tematu sapioseksualizmu pojawia się temat demiseksualizmu. Zjawisko to odnosi się do sytuacji, w której dana osoba woli najpierw nawiązanie emocjonalnej więzi, a dopiero później pogłębienie relacji przez bliskość cielesną. Jak więc widać, jest to nieco inna preferencja aniżeli sapioseksualizm.

Sapioseksualizm – odpowiedź na samotność

Budowanie relacji i wchodzenie w związki ma zazwyczaj na celu zaspokojenie poczucia samotności. Sapioseksualizm skupia się na potrzebie bycia wysłuchanym i zrozumianym, na wymianie przemyśleń, życiowych refleksji i wspólnego dochodzenia do pewnych wniosków. Z całą pewnością preferencja ta zasługuje na bliższe zainteresowanie, gdyż pozwala z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na ludzkie interakcje.