STYL ŻYCIA

Dania zmienia definicję gwałtu. Teraz będzie opierać się o brak zgody partnera lub partnerki

08.09.2020 Fashion Post

Dania zmienia definicję gwałtu. Teraz będzie opierać się o brak zgody partnera lub partnerki
Fot. Unsplash

Duński Minister sprawiedliwości Nick Haekkerup ogłosił właśnie, że Dania zmienia definicję prawną gwałtu, która od teraz opierać się będzie nie na przemocy i agresji, ale również na braku zgody partnera lub partnerki. Jest to dziewiąty kraj na świecie, który zdecydował się na tak duży krok. Słowa ministra Haekkerupa są ważnym głosem w dyskusji na temat praw kobiet na świecie oraz ofiar przemocy seksualnej. 

Dotychczas jedynie 8 z 31 krajów Unii Europejskiej rozszerzyło definicję gwałtu o brak zgody. Ostatnio, w 2018 roku, dokonała tego Szwecja, gdzie w wyniku zmiany definicji, wzrosła liczba osób skazywanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. 

O zmianę definicji gwałtu, czyli poszerzenie jej o brak zgody partnera lub partnerki, od lat walczą organizacje walczące o prawa kobiet, w tym Amnesty International, które chcą sprawić, by państwa należące do UE rozszerzyły tę definicję. 

Amnesty International apeluje o zmianę definicji gwałtu również w Polsce – za pośrednictwem kampanii „Tak to miłość”. Obecnie zgodnie z przepisami, karze podlega osoba, która groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzą inną osobę do obcowania płciowego. Osoba zaatakowana musi „stawiać czynny i nieprzerwany opór”, „manifestować swój brak zgody przez głośne protesty, prośbę lub krzyk”, sam opór ma być „rzeczywisty, a nie pozorny”. Mikołaj Czerwiński, koordynator ds. równego traktowania w organizacji Amnesty International mówi, że „polskie prawo nie chroni ofiar przemocy seksualnej w wystarczającym stopniu”. 

Według nowej definicji gwałtu, którą przyjęła Dania, to nie ofiara ma dowodzić, że stawiała opór, tylko druga strona ma dowieść, że uzyskała pełną zgodę na stosunek płciowy.